Polser AMB Kaplı Düz Kompozit Levhaların Kullanılabileceği Alanlar

Polser AMB Kaplı Hijyenik Panelleri; Gıda Üretim ve İşleme Tesisleri, Süt İşletmeleri, Et İşleme Tesisleri, Hastane, Poliklinik diğer Medikal İşletmeler, Ameliyathaneler, Laboratuarlar, Yoğun Bakım Üniteleri, Ari işletmeler başta olmak üzere Hayvancılık Tesisleri, Veteriner Klinikleri, Diğer Temiz Oda (clean room) tesislerinlerinde güvenle kullanabilirsiniz.

Polser AMB Antimikrobiyal kaplamanın etkili olduğu patojenler


Viruses Gram Positive Bacteria
Adenovirus Type II & IV Bacillus sp. (vegetative cell)
Bovine Adenovirus Type I & IV Corynebacterium diptheriae
Feline pneumonitis Micrococcus lutea
Herpes Simplex Type I Micrococcus sp.
Herpes Simplex Type II Mycobacterium tuberculosis
HIV‐1 (AIDS) Mycobacterium smegmatis
Influenza A2 (Aichi) Propionibacterium acnes
Influenza A2 (Asian) Staphylococcus aureus
Influenza B Staphylococcus epidermidis
Mumps Streptococcus faecalis
Parinfluenza (Sendai) Streptococcus mutans
Rous Sarcoma Streptococcus pneumonia
Reovirus Type I Streptococcus pyogenes
Simian Virus 40 MS2
Vaccinia PRD1

Gram Negative Bacteria Fungi, Algae, Mold, Yeast, Spores
Serratia marcescens Alterania alternate Penicillium funiculosum
anthomonas campestris Aphanizomenon sp. Penicillium pinophilium
Acinetobacter calcoaceticus Aspergillus flavus Penicillium variable
Aeromonas hydrophilia Aspergillus niger Phoma fimeti
Citrobacter deversus Aspergillus sydowi Pithomyces chartarum
Citrobacter freundi Aspergillus terreus Poria placenta
Enterobacter aerogenes Aspergillus versicolor Scenedesmus
Enterobacter aglomerans Aspergillus verrucaria Saccharonyces cerevisiae
Enterobacter cloacae Aureobasidium pullans Scolecobasidium humicola
Enterococcus Candida albicans Selenastrum sp.
Escherichia coli Candida pseudotropocalis Trichoderma viride
Klebsiella oxytoca Chaetomium globsum Trichophyton interdigitale
Klebsiella pneumoniae Cladosporium cladosporioides Trichophyton maidson
Klebsiella terriena Chlorella vulgaris Trichophyton mentogrophytes
Legionella pneumophila Dreschslera australiensis Trichophyton sp.
Morganella morganii Epidermophyton sp.  
Proteus mirabilis Gliomastix cerealis  
Proteus vulgaris Gloeophyllum trabeum  
Pseudomonas aeruginosa Microsporum sp.  
Pseudomonas fluorscens Microsporum audouinii  
Salmonella cholera suis Monilia grisea  
Salmonella typhi Oscillatoria  
Salmonella typhimurium Penicillium chrysogenum  
Serratia liquifaciens Pencillium commune  

Polser AMB’li kompozit levhalarla kaplanmış bir ortamda oluşacak antimikrobiyal etki

  AMB’li levhalarla duvarlar kaplanmadan önce AMB’li levhalarla duvarlar kaplandıktan sonra % Azalma
Hava (cfu/m3)1 1370 450 67.15
Zemin (cfu/m2)2 83 24 71.08
1: 1 m3 havada koloni oluşturan birim (CFU: Koloni oluşturan birim)
2: 100 cm2 yüzeyde koloni oluşturan birim (CFU: Koloni oluşturan birim)

Joomla Hata Ayıklama Konsolu

Oturum

Profil Bilgisi

Bellek Kullanımı

Veritabanı Sorguları